radiologie a zobrazovací metody - okres Vsetín

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Uherské HradištěUherský Brod

Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy či při léčbě nemocného v případě invazivní radiologie. Pro radiologii je charakteristické, že využívá rentgenového záření nebo ionizujícího záření z uzavřených zářičů. Obor, který ke stejnému účelu využívá otevřených zářičů, se nazývá nukleární medicína. Do oboru radiologie byly postupem doby začleněny i další, především diagnostické metody, které nevyužívají ionizujícího záření, jako např. sonografie (též echografie) využívající ultrazvukového vlnění nebo magnetická rezonance využívající elektromagnetického záření v rozsahu pásma rozhlasových vln. Zhruba od poloviny minulého století začalo docházet k pozvolnému rozdělování oboru a specializaci na radiodiagnostiku (zobrazovací a intervenční metody) a radioterapii (léčbu nádorovou i nenádorovou).

Olga Janošová - RTG snímky pro stomatologii
Uherské Hradiště

Telefon:

Adresa: Masarykovo náměstí 157 , Uherské Hradiště

více
Mediport 93, s.r.o. - Partyzánů
Uherský Brod

Telefon: +420572638932

Adresa: Partyzánů 2174 , Uherský Brod

více
Mediport 93, s.r.o. - Bří Lužů
Uherský Brod

Telefon: 572632772

Adresa: Bří Lužů 106 , Uherský Brod

více
MUDr. Irena Navrátilová
Uherské Hradiště

Telefon: +420572557750

Adresa: Františkánská 168 , Uherské Hradiště

více