psychologie - okres Vsetín

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Uherské HradištěUherský Brod

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze navíc využít i k léčebným účelům. Člověk, zabývající se psychologií výzkumně i prakticky, bývá označován jako psycholog, člověk provádějící psychoterapii je psychoterapeut (v běžné řeči bývají tyto pojmy směšovány). Psychologové se snaží porozumět roli kognitivních funkcí v individuálním i sociálním chování včetně porozumění fyziologickým a neurobiologickým procesům podmiňujícím konkrétní funkce. Psychologové objevili a vysvětlili řadu klíčových pojmů a konceptů, jako například pozornost, emoce, motivace, osobnost, interpersonální vztahy či podvědomí. Psychologie se řadí mezi sociální vědy, svým rozsahem se však pohybuje na plynulém rozmezí a zahrnuje výzkum z věd přírodních, sociálních i humanitních věd až po filozofii.

Mgr. Milan Hon - Bří Lužů
Uherský Brod

Telefon: +420577131378

Adresa: Bří Lužů 116 , Uherský Brod

více
Mgr. Milan Hon - Partyzánů
Uherský Brod

Telefon: +420608850996

Adresa: Partyzánů 2174 , Uherský Brod

více
PhDr. Hana Hořáková
Uherské Hradiště

Telefon: +420572555346

Adresa: Františkánská 163 , Uherské Hradiště

více
PhDr. Jana Chrástková
Uherský Brod

Telefon: +420572629321

Adresa: Partyzánů 2174 , Uherský Brod

více
PhDr. Milada Kristková
Uherské Hradiště

Telefon: +420572540930

Adresa: Svatoplukova 496 , Uherské Hradiště

více
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Uherský Brod

Telefon: +420605754443

Adresa: Partyzánů 2174 , Uherský Brod

více