pečovatelská služba - Uherský Brod

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Uherské HradištěUherský Brod

Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb dohodnuté úkony. Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby s daným klientem. Služba se poskytuje dle individuálních potřeb klientů

Agentura domácí péče Integrita, s.r.o.

Telefon: +420727976061

Adresa: Kučerovo nám. 2032 , Uherský Brod

více
Oblastní charita Uherský Brod

Telefon: +420572637333

Adresa: Mariánské nám. 13 , Uherský Brod

více
Sociální služby Uherský Brod, p. o.

Telefon: +420572612590

Adresa: Za Humny 2292 , Uherský Brod

více