patologie - Uherský Brod

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Uherský Brod

Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů. Za patologický stav se považuje stav způsobený nemocí. Hlavním předmětem patologie je výzkum čtyř složek nemoci: příčiny (etiologie), mechanismus vývoje nemoci(patogeneze), strukturální změny buněk (morfologie) a důsledky těchto změn ve formě klinických projevů. Obecná patologie se zabývá analýzou klinických abnormalit, které jsou znaky a prekurzory infekčních a neinfekčních onemocnění a rozděluje se na klinickou a anatomickou patologii.

VELAB s.r.o.

Telefon: +420577522000

Adresa: Partyzánů 2174 , Uherský Brod

více