Zdravotnická zařízení - Traplice
gynekologie a porodnictví
lékárna
stomatologie
všeobecné praktické lékařství